umenie a šport

Problém umenia, ktoré produkujem je aj v tom, že nie je eko-friendly. Materiálna výroba artefaktu sa na prvý pohľad javí ako zbytočná a takmer vždy má za sebou ekologickú stopu, ako de facto každá ľudská činnosť. Vidím to na svojom odpade v ateliéri. Vo všeobecnosti, aj keď niektoré umelecké diela reflektujú na enviro témy, sú to „iba“ komentáre a je ľahké namietať, čo všetko praktickejšie by sa dalo namiesto toho urobiť. Takže je umenie zdanlivo viac škodné ako osožné. Umenie však kultivuje mentálne kapacity ľudí. To je to o čo ide, to je všetko. Ale nie je to málo. Práve naopak. Je to veľmi dôležité, hlavne preto, aby sme neupadli do animálnej, čisto praktickej správy nášho krátkeho života, do šedej letargie. To isté platí aj o športe, s tým rozdielom, že šport kultivuje ľudské fyzično. V tanci, divadle, alebo krasokorčulovaní je možné vidieť prieniky. Umenie a šport sú teda dve zbytočné súčasti života, bez ktorých by sme žili v šedi. Ale pozor. Nie sú povinné.

IMG_3768

The Trophies (EN)

These artworks are the next evolution step of my previous drawings/paintings production. Since 2014 I have been focusing on topics of hunting, machoism and male´s mental masculinity. I usually draw figurative compositions of selected controversial situations. In 2015 I made 12 meters long panoramic drawing with naked hunters in obscene compositions, dead animals and the former Slovak president Ivan Gasparovic. The next year I bent my focus to futurological visions based on topics of regulated conditions of human birthrate. Now I focus on drawing compositions of broken, resigned or submissive women figures. The main topics are gender disproportions, macho-behaving males, social and cultural anachronism and parallels between the animality of hunting males during the hunt and their daily life.20190720_145555

While I focus on the strong ego-masturbating male, head of family, trophies collector, my attention is on the trophies, as result of the activity of the first one. It means women, often victims of male´s complexes and behaviour. Women start to be „good“ only after their „riot“ is eliminated. Submissive woman is a good trophy.

IMG_3947

 

Formally, I depict these situations on a paper in various dimensions. Compositions of naked women are drawn by quick hand. I am using industrial paints and glues, which I buy in DIY stores with mostly male customers. The big quantity and short creating time of the drawings is important for me. I am drawing fast, without live models and retouches of details. As „a model“ I use photographic compositions of my wife. This strategy I see as accelerator of a very personal private dialogue. And, I am finding the inspiration also in another part of my private life. I refer to the freaky „popular thinking” of my grandfathers (heads of families), who were so clear and obdurate in their attitudes and their way of raising their children. As example I can see how strongly these concepts reflect in my parents´ personalities.

20190623_154802

These principles are not always recognized in the first plan of my drawings. Sometimes the artworks are let´s say decorative. They only show naked laying female figures. Sometimes the viewers can see something like laziness or a kind of hedonism. This level of something harmless is also important for me. The viewer will never see blood or any kind of violence. Everything on the pictures is supposed to look all right. The figures have no faces, they are prepared to be anyone. I decorate some of the drawings with kitsch crystals, same as you can find on the luxury chandeliers.

 

I consider this decorative intervention on the selected pieces as my personal comment to the topic of the artworks exclusivity. It is another hidden level of my thinking about art and art market. Sometimes I select one artwork from a hundred of others and I have it framed and glassed. This framing I see as an act of a privileged form, how to declare a higher price and momentousness of the selected drawing.

IMG_3100

The principles of my artistic production and my statement which I would like to claim is also that I am a white, heterosexual, Eastern-European male.

This thesis has several other levels in my artistic production. I also create „never ending“ paintings on canvas with the same content and 3D objects.

20190609_200229

Nech žije SNP

Palo mal tridsať rokov, ženu a jedno dieťa. Dve mu už predtým zomreli. Pridal sa k chlapom a odišiel do povstania. Za tri dni ho zastrelili. Jeho ženu neskôr niekto znásilnil. Susedky, dve osemdesiat ročné sestry, tiež znásilnili. Palov syn videl, ako niekto zastrelil susedovu kravu. Bál sa, že zastrelia aj jeho psa, tak to radšej urobil sám, starou otcovou puškou. Na tri krát sa mu to podarilo.  …na výročie SNP si pripomínam tieto príbehy starej mamy. Spýtaj sa svojich starých rodičov, čo si pamätajú a archivuj to. Lebo inak zostaneme iba pri príhovoroch, vlajkách a dychovke.

Trofeje

Tento cyklus je voľným evolučným pokračovaním mojej kresliarsko-maliarskej tvorby. Od roku 2014 sa systematicky venujem vybraným témam poľovníctva, mačizmu a mužskej mentálnej maskulinity. Vyberám si vyhrotené situácie a tie následne spracúvam do figurálnych výjavov. V roku 2015 som realizoval 12 metrov dlhú figurálnu panorámu plnú obscénnych udalostí, ktorými hlavnými aktérmi boli nahí poľovníci so stoporenými údmi, ulovená divoká zver a bývalý prezident SR Ivan Gašparovič so svojimi bodygardami. Následne som počas ďalšieho roka premostil do futurologických vízií problematiky regulovaného pôrodníctva v zmysle udržateľnosti populačných stavov. Momentálne sa venujem kompozíciám submisívnych, rezignovaných alebo zlomených ženských figúr. Hlavnými témami sú mi rodová disproporcia, mačistické správanie mužov, kultúrno-spoločenské prežitky a rôzne paralely medzi animálnym správaním sa poľujúcej, takmer výhradne mužskej pospolitosti a každodennosťou mužov s citeľným dominantným správaním.

20190720_145555

Sústredím sa na pozíciu silného egomasturbačného jedinca, hlavu rodiny, zberateľa trofejí, či už tých loveckých alebo sociálnych. Ako predloha mi slúži ľudský samec, ktorý má väčšinu situácií svojho každodenného diania pod kontrolou a alibisticky sa odvoláva na konkrétne tradície, alebo zvyklosti, prípadne na animálne zákonitosti. Jeho ciele sú jasné a kontrolu si vydobíja sám, tlakom na svoje okolie, fyzickým alebo psychickým.

Vo finále však svoju pozornosť upriamujem na tzv. trofeje tohto samca. Žena, ako častá obeť mačistických komplexov a konania sa stáva dobrou až po eliminácii odporu a následnej rezignácii. Submisívna žena je dobrá trofej.

Formálne sa tieto udalosti odohrávajú na papieri. Kompozície nahých ženských tiel maľujem surovým, rýchlim štýlom. Používam priemyselné farby a lepidlá, ktoré kupujem v kutilských obchodoch s prevažne mužskou klientelou. Kvantita spolu s čo najkratším časom realizácie je pre mňa kľúčová. Maľujem rýchlo, bez retušovania nedostatkov, bez živého modelu. Ako predloha mi slúži vlastná manželka, ktorú komponujem do submisívnych a rezignovaných pozícií, fotografujem a následne prekreslujem priamo na papier. Tento proces vnímam ako katalyzátor súkromného dialógu, ktorý mi pomáha v téme zaujať pevnejšie stanoviská. Inšpiráciu čerpám aj z iných oblastí súkromného života. Odvolávam sa na sociálne monštruózne konštrukty a životnú filozofiu svojich starých otcov, dominantných „živiteľov“ rodín, ktorí mali v týchto témach jasno, a ktorých tvrdá výchova sa odrazila aj na nasledujúcej generácii.

20190623_154802

V samotných maľbách nie sú vždy v prvom pláne rozpoznateľné tieto zámery. Niekedy pôsobia maľby priam dekoračne, akoby iba znázorňovali ležiacu ženskú postavu, prípadne v kompozícii vyčítať priam pôžitkárstvo z leňošenia. Tento rozmer zdanlivej neškodnosti situácie je pre mňa tiež dôležitý. Takisto signifikantná farebnosť, ktorú používam, je svojím spôsobom príjemná, dominuje ružová. Figúry sú však takmer vždy šedé, neutrálne, bez tváre, pripravené byť kýmkoľvek. Niekedy ležia v kompozícii s mŕtvou divokou zverou, ktorá sprítomňuje princíp trofeje. Na výjavoch nikdy nevidno krv, tržné ani iné rany. Všetko sa zdá byť v poriadku. Akcent kladiem na pózy odhaľujúce všetky intímne časti tela. Maľby sú z pohľadu nezainteresovaného diváka maľbami nahých žien a spiacich sŕn. To môže podporiť atraktivitu diela ako takého, ktoré je v skutočnosti nositeľom omnoho hlbšieho príbehu. Bodku za všetkými zámermi a koncepčnými konštruktmi dáva dekorácia vybraných malieb závesnými lustrovými kryštálmi. Tento akt vnímam ako vlastný komentár k téme exkluzivity umeleckého diela ako lukratívnej komodity, nech už je nositeľom akejkoľvek témy. Niektorá z malieb, približne jedna zo sto kusov, má privilégium od autora byť veľkolepo zarámovaná a zasklená. Touto adjustáciou je jedno dielo nad ostatnými a to je priamo úmerné aj jeho verejne prezentovanej hodnote. Pri verejnej prezentácii vo výstavných priestoroch sú maľby na papieri nahrubo inštalované na koncentrovanej kope, prípadne vo viacerých zhlukoch visia na stene. Kladiem dôraz na kvantitu, rýchlosť a jednoduchosť produkcie. Diela môžu visieť na stene pomocou klinčekov alebo fotografických štipcov, prípadne lepiacej pásky, prekrývajúc sa navzájom, tvoriac objem. Môžu tiež ležať na zemi na kopách, alebo na jednej kope, či v kombinácii týchto možností. Vybrané rámované a kryštálom dekorované kusy majú svoje privilegované miesto v interiéri.

20190609_200229

V ďalšej rovine vytváram v tých istých intenciách metrážnu maľbu. Rýchlou maľbou tak vzniká dva metre široká a v dĺžke zdanlivo nekonečná metráž. Maľbu je možne zrolovať a transportovať. V prípade záujmu je možné odrezať požadovanú dĺžku a predať záujemcovi za cenu metráže. Cenu určujem sám a je premenlivá. Tento spôsob prezentácie tvorby vnímam ako komentár k stratégiám obchodovania s umením s prihliadnutím na domovské prostredie.

Kostaa / ultramarathon / NL / May 2019

Race around The Netherlands 2019 is on!
From 8 in the morning on May 1st 118 riders from 22 different Nations take on the 1890 kilometers!
Follow there progress on official website in the follow section with some extra info about the riders and what they share on Instagram or Strava:
https://www.adventurebikeracing.com/ratn/

Direct link to the tracking site:
http://ratn2019.legendstracking.com/

Instagram:
https://www.instagram.com/adventurebikeracing/

Official Facebook Group for fans, friends and family:
https://web.facebook.com/groups/283625912161763/

Official Hashtag #RATN2019

Vernissage / A7rooms Gallery / Fuček & Kostaa

//SK// Ďakujem všetkým účastníkom včerajšej vernisáže. Bol to naozaj dav. Boli ste úžasní. Dúfam, že vám chutilo, jak očami a ušami, tak aj jazykom. Teším sa už teraz na ďalšie mecheche.
//EN// Thank you very much for being part of our yesterday vernissage. It was a real crowd of people. You were amazing. I hope you enjoyed the visual part, as well as the refreshment. I´m looking forward to the next party.
Artists: Viktor Fuček, Jan Kostaa, Štefan Polák
Venue: A7rooms Gallery, Banská Bystrica (based in 365.labb)

Animated GIF-downsized_large

Pozývame všetkých fanúšikov súčasného umenia na vernisážový večer do nových priestorov A7rooms Gallery.

13. november 2018, v budove 365.labb, Lazovná 5, pri Štátnej vedeckej knižnici, Banská Bystrica.

 

Program:

Viktor Fuček – Architektúra vnútorných vzťahov / performance

Jan Kostaa – Physical / inštalácia

 

Vytvorenie diela Viktora Fučeka podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

 

www.a7rooms.sk

www.viktorfucek.net

S podporou Fondu na podporu umenia

20180124_153353

Do roku 2018 idem s plánom ukončiť svoju poľovnícku odyseu. Oddýchnuť si od zatrpknutej témy plnej nadržaných lovcov s nadváhou. Túto poslednú fázu venujem témam regulácia a budúcnosť. Hlavným subjektom už nie je iba biely slovenský heterosexuál. Fokusujem na nižší piedestál, človeka nižšej kategórie. Vyberám si submisívnu ženu, ktorá môže byť rada, že sa niekto o ňu stará. Tieto ženy vidím v ďalekej budúcnosti. Pasujú sa s vykonštruovanou dobou, ktorá jedného dňa s veľkou pravdepodobnosťou príde, s dobou kedy bude nevyhnutná regulácia ľudskej populácie. Škála dobrodružstiev, ktoré budú musieť tieto ženy prežívať je široká.

Túto fázu mojej tvorby z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako projekt Parafráza sociálnej ťarchy na pleciach jednotlivca. Niektoré z diel bolo možné v priebehu prvej polovice roka 2018 vidieť v kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici, tieý koncom roka 2017 v bystrickej 300štvorcov Gallery a projekt ako celok je od 7.  do 30. júna naištalovaný v podobe samostatnej výstavy v Novej Vlne v Trenčíne. https://www.facebook.com/events/2473151972910599/

FPU_logo1_modre

Vernissage 300s July “17

Thank you very much for being part of our yesterday Vernissage in 300stvorcov Gallery in Banska Bystrica. Thanx to all visitors and debaters. It was realy nice to see you all again. We are looking forward to the next party. See you in September. Yesterday artists: Marina Planas Antich (ESP), Jan Kostaa (SVK), Veljko Zejak (SI).

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí prišli na včerajšiu vernisáž do bystrických 300štvorcov. Bolo super vás všetkých zase vidieť a počuť. Už teraz sa tešíme na ďalšiu párty v septembri. Včerajší umelci: Marina Planas Antich (ESP), Jan Kostaa (SVK), Veljko Zejak (SI).

 

 

Vernissage / 2nd of December 2016 / 19.00 / Topolčany, Slovakia

Z rezidenčného pobytu v Portugalsku (jún 2016), posielam správu domov na Slovensko. Čiastočne latentný a čiastočne legitimizovaný rasizmus. Nacionalizmus založený na prizvukovaní dôležitosti a nároku na konkrétny geografický celok. Prisvojovanie si úzko špecifických kultúrných prejavov. Odvolávanie sa takmer výhradne na historické údaje a ignorácia humanizmu. Ostro sa vymedzujúca spoločnosť v náboženských otázkach, bujará malomeštiacka kultúra založená na filozofii “my&oni”. To všetko je náklad, s ktorým sa odmietam stotožniť. Odmietam byť členom takto sa vymedzujúcej skupiny pod jednou vlajkou. Staviam sa do fiktívnej pozície ne-spoluobčana a formulujem odkaz z fyzického odstupu. Alibisticky sa však odvolávam na výhradne geografický materiál, s ktorým tu v teoretickej rovine koketujem. Týmito alibi upozorňujem na krehkosť témy. Nakoľko som ešte stále oficiálnym členom toho istého národnostného etnika, vedome napádam aj sám seba. Ale aká je to kontroverzia, keď je problém na úrovni každodenného života takmer celoplošne legitimizovaný? V odkaze je tiež možné naraziť na problematiku historicky pracne presadzovaného egomasturbujúceho termínu “stredná európa”, ktorému neverím. Samotné dielo si vyžaduje zvýšenú pozornosť smerom k autorovi. Objekt si sám nástojčivo vyžaduje znalosť kontextu a spoluprácu s citlivým obsahom. Ištaláciu Message from the West, ako aj iné diela, ktoré vznikli na rezidenčnom pobyte v Oficinas do Convento, je boli inštalované v topolčianskom Nástupišti 1-12. Rezidencia bola súčasťou projektu Regular line/Nástupište 1-12.

 

 

Newrope – Nitra Gallery, Slovakia, 2016

Today’s Europe faces many challenges such as the long-lasting refugee crisis, Brexit, terrorist threats, weakening economy, far-right growth and others. How do artists both from Slovakia and abroad reflect topics that relate to all of us? NEWROPE – a new exhibition project by the Nitra Gallery might bring an answer to this question.
CURATOR: Omar Mirza (SK/LB)
ARCHIVE: Nitra´s Gallery

300štvorcov Gallery, Slovakia, Jan Kostaa & Carlos Carmonamedina

//EN//  Thank you very much for being part of our yesterday vernisage. Thanx to every visitors and debaters. I hope you enjoyed the audio and visual part, as well as the refreshment. I´m looking forward to the next party. See you soon. //SK//  Ďakujeme vám všetkým, návštevníkom a diskutérom. Sme radi, že sme vás mohli hostiť aj pohostiť. Bol to ďalší fajnový večer. Pevne veríme, že vám chutilo, ako očami tak aj ústami. Do skorého videnia priatelia.

“Regular line” exhibition, Portugal

//EN//   Residency stay in Oficinas do Convento in Montemor O Novo, Portugal. Organized by Nástupište 1-12. Artists: Dominik Hlinka, Katarína Hudačínová, Oto Hudec, Jan Kostaa, Matúš Lelovský, Tomáš Roubal, Viliam Slaminka.   //SK//  11. – 26. 6 2016  Rezidenčný pobyt v Oficinas do Convento v Portugalskom Montemor O Novo. Realizuje Nástupište 1-12.  more: https://www.facebook.com/jan.kostaa/media_set?set=a.1736972213248928.1073741844.100008084978249&type=3

 

Kartago Gallery, Slovakia

//EN// Thank you very much for being part of our yesterday BANKET. It was a real crowd of people. You were amazing. I hope you enjoyed the audio and visual part, as well as the refreshment. I´m looking forward to the next party.  //SK// Ďakujeme všetkým účastníkom včerajšieho BANKETu. Bol to naozaj dav. Boli ste úžasní. Dúfam, že vám chutilo, jak očami a ušami, tak aj jazykom. Teším sa už teraz na ďalšie mecheche. Ateliér Kartágo – celovečerná výstava dekadentných Bystrických výtvarníkov a tém. Vystavujúci autori: Jan Kostaa, Lucia Fabová, Michal Petriska, Zuza Ďuricová, Ján Viazanička, Nina Šošková & Outdoor Gallery. Kurátori: pozvaní

PGU Gallery, Slovakia

//EN// Vernissage is over. Thanks to all for coming. It was nice discussion.     //SK// Vernisáž je za nami. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli, bola to pekná rozprava.Veľká vďaka za fotky Janovi Hauerovi a Petrovi Snadíkovi. K výstave sa viaže aj nasledovná kultúrna tragédia: httpsa//dennikn.sk/blog/riaditel-ktory-sa-pre-istotu-boji-alebo-sa-naozaj-ma-koho/:::https://dennikn.sk/blog/riaditel-ktory-sa-pre-istotu-boji-alebo-sa-naozaj-ma-koho/