IMG_3768

Problém umenia, ktoré produkujem je aj v tom, že nie je eko-friendly. Materiálna výroba artefaktu sa na prvý pohľad javí ako zbytočná a takmer vždy má za sebou ekologickú stopu, ako de facto každá ľudská činnosť. Vidím to na svojom odpade v ateliéri. Vo všeobecnosti, aj keď niektoré umelecké diela reflektujú na enviro témy, sú to „iba“ komentáre a je ľahké namietať, čo všetko praktickejšie by sa dalo namiesto toho urobiť. Takže je umenie zdanlivo viac škodné ako osožné. Umenie však kultivuje mentálne kapacity ľudí. To je to o čo ide, to je všetko. Ale nie je to málo. Práve naopak. Je to veľmi dôležité, hlavne preto, aby sme neupadli do animálnej, čisto praktickej správy nášho krátkeho života, do šedej letargie. To isté platí aj o športe, s tým rozdielom, že šport kultivuje ľudské fyzično. V tanci, divadle, alebo krasokorčulovaní je možné vidieť prieniky. Umenie a šport sú teda dve zbytočné súčasti života, bez ktorých by sme žili v šedi. Ale pozor. Nie sú povinné.