Vernissage / 2nd of December 2016 / 19.00 / Topolčany, Slovakia

Z rezidenčného pobytu v Portugalsku (jún 2016), posielam správu domov na Slovensko. Čiastočne latentný a čiastočne legitimizovaný rasizmus. Nacionalizmus založený na prizvukovaní dôležitosti a nároku na konkrétny geografický celok. Prisvojovanie si úzko špecifických kultúrných prejavov. Odvolávanie sa takmer výhradne na historické údaje a ignorácia humanizmu. Ostro sa vymedzujúca spoločnosť v náboženských otázkach, bujará malomeštiacka kultúra založená na filozofii “my&oni”. To všetko je náklad, s ktorým sa odmietam stotožniť. Odmietam byť členom takto sa vymedzujúcej skupiny pod jednou vlajkou. Staviam sa do fiktívnej pozície ne-spoluobčana a formulujem odkaz z fyzického odstupu. Alibisticky sa však odvolávam na výhradne geografický materiál, s ktorým tu v teoretickej rovine koketujem. Týmito alibi upozorňujem na krehkosť témy. Nakoľko som ešte stále oficiálnym členom toho istého národnostného etnika, vedome napádam aj sám seba. Ale aká je to kontroverzia, keď je problém na úrovni každodenného života takmer celoplošne legitimizovaný? V odkaze je tiež možné naraziť na problematiku historicky pracne presadzovaného egomasturbujúceho termínu “stredná európa”, ktorému neverím. Samotné dielo si vyžaduje zvýšenú pozornosť smerom k autorovi. Objekt si sám nástojčivo vyžaduje znalosť kontextu a spoluprácu s citlivým obsahom. Ištaláciu Message from the West, ako aj iné diela, ktoré vznikli na rezidenčnom pobyte v Oficinas do Convento, je boli inštalované v topolčianskom Nástupišti 1-12. Rezidencia bola súčasťou projektu Regular line/Nástupište 1-12.

 

 

Advertisements