About

ja-baner-copy
kostolansky.jan@gmail.com /  00421902333180 / FACEBOOK / TWITTER
JAN KOSTAA, born 1983 in Trenčin, Czechoslovakia as Jan Kostolansky. He is a visual artist, event coordinator, traveler, photographer. At this moment lives and works in Banska Bystrica, Slovakia.
STATEMENT
//SK   Autorské koncepcie tvorby Jana Kostuu fungujú ako medzi sebou poprepájané a vzájomne komunikujúce konštrukty. To však nevylučuje výskyt aj solitérnych projektov, no v zásade sa tak deje iba zriedkavo. Všetko so všetkým súvisí. Kostaa sám seba definuje ako klimatického a ekonomického migranta bez sociálnej ťarchy. Nachádza potešenie v samohybnom pohybe, v presúvaní sa, migrovaní, cestovaní a s tým spojeným objavovaním a poznaním. Živočíšne si uvedomujúc vlastnú potrebu  ideálnych životných podmienok, čo najviac sa ponášajúcich na subjektívne ideály, hľadá a vyzýva k migrácii. Zároveň buduje kritické reflexie na svoje aktuálne bezprostredné okolie, na svoje aktuálne domovy a prechodné bydliská. Nešpecializuje sa na konkétne médium či techniku. Jeho tvorba je intermediálna. Prioritou je idea. V tvorbe je možné naraziť na kresbu, fotografiu, objekt, text, performanciu alebo inštaláciu. Neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby je aj event-managment. Kostaa je organizátorom rôznych výstavných projektov a zriaďuje umeleckú rezidenciu A7rooms v Banskej Bystrici. Tieto aktivity považuje za neoddeliteľnú súčasť svojej tvorby. Cielene podporuje rozvoj umenia vo svojom okolí.
//EN  Original artistic concepts of Jan Kostaa are interconnected, mutually communicating constructs. There are some autonomous projects, but those occur rather rarely in Kostaa´s production. Everything is somehow interrelated. Kostaa defines himself as a climate and economic migrant, free from social burden. He takes pleasure in spontaneous motion, moving around, migrating, travelling and in discovering and experience coming out of it. Realizing his natural instinct – the need to live in ideal conditions mirroring subjective models, he is searching and calling for migration. Furthermore, he develops critical reflections on his immediate environment, on his current homes and temporary residencies. He does not focus on one specific media or technique, his production is interdisciplinary. The original idea being the priority. One might come across drawings, photography, object, text, performance or installation while browsing Kostaa´s portfolio. Another integral feature of Kostaa´s work is art management. He is an organiser of exhibitions and he is currently establishing „Artist in residency“ program A7rooms in Banska Bystrica with the aim to support and contribute to development of artistic production.
 
Education
2011 – 2014 – ArtD.(PhD), The Academy of Art, Banská Bystrica, Slovakia, doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
2004 – 2010 – Mgr. Art., The Academy of Art, Banská Bystrica, Slovakia, doc. Miroslav Nicz, akad. mal. 
2009 – internship at Universitatea de Arta si Design in Cluj Napoca, Romania
2013 – internship at Escuela de Arte in Oviedo, Spain
Residencies
2016 – in Sa Taronja Cultural center, Spain
2016 – in Oficinas do Convento Curtural center, Portugal
2015 – in Pôtoň Theatre, Slovakia
2014 – in KRA Cultural center, Czech republic
2013 – in Escuela de Arte de Oviedo, Spain
 
Solo shows
2017 – PARAFRAZA SOCIALNEJ TARCHY NA PLECIACH JEDNOTLIVCA in Nova Vlna, Trencin, Slovakia
2016 – ODE TO JOY II. in Sa Taronja Gallery, Spain
2015 – REZISTENCIA LOVU A INE PANORAMY INDIVIDUALIZMU in PGU, Zilina, Slovakia
2013 – VŠADE DOBRE, DOMA NAJLEPŠIE in Nitra´s Gallery in Nitra, Slovakia
2013 – 15 YEARS … in FX Gallery in Banská Bystrica, Slovakia
2013 – CONFRONTATIONS in Local space in Gijón, Spain
Group shows
2017 – VERNISAZ in 300štvorcov Gallery, Banska Bystrica, Slovakia
2016 – MAZIPOS in Visual Kontakt Gallery, Oradea, Romania
2016 – REGULAR LINE in Nástupište 1-12 Gallery, Slovakia
2016 – BYSTRICKÉ PASTORÁLE in 300štvorov Gallery, Banská Bystrica, Slovakia
2016 – SLOVAK ART DAYS IN AMSTERDAM in Badhuistheater, Nederland
2016 – NEWROPE in Nitra´s Gallery, Slovakia
2016 – REGULAR LINE in Galeria Municipal, Montemor O Novo, Portugal
2016 – BANKET in Kartago Atelier Gallery, Banska Bystrica, Slovakia
2016 – OTVORENÝ ATELIÉR in 300štvorcov Gallery, Banská Bystrica, Slovakia
2015 – POSEDY in  Alternativa Gallery, Jihlava, Czech republic
2015 – VESNICE JE SVĚT in Oblastní Galerie in Jihlava, Czech republic
2015 – LANDSCAPE, REVISITED – LANDARCH in Cultural center of Periferne Centra, Dubravica, Slovakia
2015 – PSOTA NA SLOVENSKU in Theater Poton, Batovce, Slovakia
2015 – PSOTA NA SLOVENSKU in Zahrada – Center of Independent Culture, Banska Bystrica, Slovakia
2014 – FINE ArtD 2. in Central Slovakian Gallery in Banská Bystrica, Slovakia
2014 – FACE TO FACE: Works on Paper from Slovakia, in FAB Gallery, Edmonton, Canada
2014 – 50 WORDS, public-art project in Bratislava, Slovakia
2014 – Hunting blinds, hunters and animal paths, in KRA (Kravín Rural Arts) in Hranice u Malče, Czech republic
2013 – RE-VIZIA in Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, Slovakia
2013 – MIXED BLOOD in East-Slovak Gallery, Košice, Slovakia
2013 – PERIFERNE CENTRA EXHIBITION in Hangar/Tranzit ateliér, Bratislava, Slovakia
2013 – TRANFORMACIONES in Gallery of School of Art, Oviedo, Spain
2012 – LANDSCAPE REVISITED in Dúbravica/Banská Bystrica, Slovakia
2012 – 4 VIEWS in Banská Bystrica, Slovakia
2011 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Staré/Michalovce, Slovakia
2011 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Hontianske Trsťany/Levice, Slovakia
2011 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Ilija/Banská Štiavnica, Slovakia
2010 – AFO film festival, in Olomouc, Czech republic
2010 – EARLY MELONS film festival, in Bratislava, Slovakia
2010 – RUMUNSKO in Banská Bystrica, Slovakia
2010 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Dúbravica/Banská Bystrica, Slovakia
2010 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Babiná/Zvolen, Slovakia
2010 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Hontianske Trsťany/Levice, Slovakia
2009 – DOHROMADY in Dúbravica/Banská Bystrica, Slovakia
2009 – UNDE E GUNOIUL in „Facultatii de Teatru si Televiziune, Cluj-Napoca, Romania
2009 – ENVIROFILM festival in Banska Bystrica, Slovakia
2009 – ALBAC 21 in Cluj-Napoca, Romania
2009 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Dúbravica/Banská Bystrica, Slovakia
2009 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Podkonice/Banská Bystrica, Slovakia
2009 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Lom nad Rimavicou/Brezno, Slovakia
2009 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Staré Hory/Banská Bystrica, Slovakia
2009 – PERIFÉRNE CENTRÁ in Šumiac/Brezno, Slovakia
2009 – TOURFILM festival in Karlove Vary, Czech republic
2009 – VIDEOART TV in Žilina, Slovakia
2009 – DIGITAL MEDIA in Bratislava, Slovakia
Advertisements