CYCLING

Jan Kostaa is the ultra-marathon racer and the finisher of

NorthCape4000 / 2017

Tree Peaks Bike Race / 2018

next start: Race Around The Netherlands / 1st May 2019

_mg_9931 (2)

Kostaa´s PHYSICAL – The Best Cycling Artist program is a trademark that Kostaa uses to sign his posters after finishing a specific travel goal. This, originally mocking, locally specified, nationally framed and quite pompous concept, he currently uses as his own pseudo-heroising as well as embracing ego-performing regularly repeating act of so called permanent private performance. He understands this act as a test of flexibility of fine arts terminology and its principles. Jan Kostaa is finisher of The NORTHCAPE4000 2017 ultra-marathon and 3Peaks Bike Race 2018 in category “unsupported”. Feel free to contact him in case you would be interested in cooperation or sponsorship.

SK//  PHYSICAL – The Best Cycling Artist je značka, ktorou Kostaa signuje svoje plagáty po zavŕšení konkrétneho cestovateľského celku. Tento pôvodne recesistický, lokálne špecifikovaný, národne rámcovaný a pompézny koncept v súčasnosti používa ako vlastnú pseudosuperheroizáciu a zároveň ako zastrešenie ego-performačného pravidelne sa opakujúceho aktu, tzv. permanentnej privátnej performancie. Tento akt vníma aj ako test pružnosti umenovednej terminológie a jej princípov. V prípade záujmu o spoluprácu, alebo sponzoring ho neváhajte kontaktovať.

Advertisements