Shop

Acrylics on canvas, 200 x 150 x 2 cm, 400 € a piece + transport fees // Akryli na plátne, 200 x 150 x 2 cm, 400 € za kus + doručenie     info: kostolansky.jan@gmail.com
 

 

Drawing and graphics, framed, behind the glass, 42 x 52 x 3 cm, 90 € a piece + transport fees //  Kresby a grafiky, rámované, za sklom, 42 x 52 x 3 cm, 90 € za kus + doručenie    
 

 

 

 

more artworks: Saatchi Art Shop

1742tun2xNVm07I08zWnsw-logo

Advertisements