Shop

Physical, 2017, akryl na plátne, disperzné lepidlo, (120 x 80 cm, 100 x 150 cm, 100 x 300 cm, a iné)
cena: od 130 €   
info: kostolansky.jan@gmail.com

 

 

Óda na radosť, 250 x 1200 cm, akryl na plátne, 2015, cena: 666 €
Ode to Joy, acrylic on canvas, 2015, price: 666 €
SK// Vo figurálnej kompozícii formulujem subjektívne stanovisko k téme poľovníctva. Vychádzam z osobných skúseností a dialógov vo svojom bezprostrednom okolí v domovskej krajine, na Slovensku. Tiež zohľadňujem jednu tematicky príbuznú medializovanú kauzu. Vrcholná či regionálna politická scéna, osobné motivácie poľujúcich jednotlivcov, tichý aj hlasitý súhlas verejnosti. Rôzne sociálne ingrediencie vytvárajú bizarnú zmes vášne, ľúbivosti, nostalgie a tradícií. Všetko korunované akcentovanou nevyhnutnosťou. Tento lingvistický balast stojí na pevných základoch kolektívne schválenej nemennosti. Odmieta pochybnosti a reformy. Je to koktejl hodnotových vývarov a nevzdelanosti. Tam stojí muž, samec a predátor, súčasný vrchol všetkých potravinových reťazcov a hrdo sa pýši fotografiami svojich úlovkov. Kladie ich k nohám svojich detí, zdobí si trofejami svoje príbytky. Buduje a pomáha budovať veľkolepý kult. Vo svojom vnútri slintá nedočkavosťou a medzi nohami cíti svoj úd, ktorý je mu radarom odvahy a hrdinstva. Nebojácnosť, adrenalín, eufória, vášeň, radosť, cibrený strelecký kunšt, kolektívne vyžitie, komunitný folklór, pach strelného prachu, krvy a vyrezaného tráviaceho systému ulovenej zvery. Poľuje lebo tomá rád. Seriem na spoluprácu a dialóg vo všetkých oblastiach poľovníctva. Lov ako ho poznáme dnes, nemá jediný relevantný argument pre obhajobu svojej existencie, tobôž svojej budúcnosti. Pritom priamo zasahuje do každodennosti. Poľovníctvo je nevyhnutné vyhubiť.
EN// In the figural composition I express my personal opinion on the topic of huntsmanship based on my experience and dialogues in my immediate environment, in my home country Slovakia. The elaboration is also associated to one thematically related publicised affair. Political scene, on national as well as regional level, personal motivations of hunting individuals, silent and loud acceptance of public. Diverse social ingredients create bizarre mixture of passion, affection, nostalgia and traditions. Emphasised inevitability being on top of everything. This verbal mess stands on solid ground of collectively approved permanency. It refuses doubts and reforms. It is a cocktail of value broth and illiteracy. Here stands the man, male, predator, current peak of all food webs, proudly exposing pictures of his prey. Laying them by the feet of his children, decorating his home by these trophies. He is building and supporting a grand cult. He is drooling inside with estlessness and between his legs his tool as radar of courage and heroism. Audacity, adrenalin, euphoria, passion, joy, refined skill of shooting, collective experience, community folklore, the smell of gun-powder, blood and a digestive system cut out of yet another prey. He hunts because he likes it. I care about neither the cooperation nor the dialogue in any area of huntsmanship. Hunting, as we know it nowadays, does not have a single relevant argument in defence of its existence. Yet, it interferes with everyday reality. It is necessary to eradicate huntsmanship.

 

 

IMG_8903
Photography, serie FUTURE 2016-2017, framed, from 40 x 30 cm, from 90 € a piece + transport fees. // Fotografia, cyklus FUTURE 2016-2017, rámované, od 40 x 30 cm, od 90 € za kus + doručenie.   info: kostolansky.jan@gmail.com

 

 

Acrylics on canvas, 200 x 150 x 2 cm, 400 € a piece + transport fees // Akryli na plátne, 200 x 150 x 2 cm, 400 € za kus + doručenie     info: kostolansky.jan@gmail.com
 

 

Drawing and graphics, framed, behind the glass, 42 x 52 x 3 cm, 90 € a piece + transport fees //  Kresby a grafiky, rámované, za sklom, 42 x 52 x 3 cm, 90 € za kus + doručenie    

 

rôzne, podľa dohody     info: kostolansky.jan@gmail.com
 

 

 

 

more artworks: Saatchi Art Shop

1742tun2xNVm07I08zWnsw-logo

Advertisements